Program je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju študentov različnih študijskih smeri, ki se izobražujejo za delo z ljudmi. Izpopolnjevanje je primerno za vse, ki želijo pridobiti dodatno znanje in osebno izkušnjo iz svetovalnega dela z družinami, pari in posamezniki.

Ker je človek bitje odnosa in odnosi so tisto, kar vsakega izmed nas najgloblje zaznamuje in določa je za delo z ljudmi ključnega pomena strokovnost in osebnostna zrelost ter poznavanje človeka v vseh njegovih razsežnostih ter odnosih.

Aplikativno izobraževanje iz svetovalnega dela je razdeljeno na štiri sklope (družinsko svetovanje, partnersko svetovanje, individualno svetovanje in skupinska/podporna skupina) in je podkrepljeno s praktičnim delom študentov na vseh štirih področjih svetovalnega dela.

S pridobljenim strokovnim, praktičnim in relevantnim znanjem ter potrdilom o izobraževanju so študentje na trgu dela bolj konkurenčni, kompetentni, samozavestni in kvalitetnejši pri opravljanju svojega poklica, kar predstavlja pomemben doprinos za strokovnost, prihodnost in zaposljivost.

Izobraževanje je razdeljeno na 4 sklope:

1. SKLOP: Družinsko svetovanje:
temeljne zakonitosti družinskega svetovanja, sistemska dinamika v družinskem svetovanju, pravila, vloge in potrebe družinskega sistema, razreševanje najpogostejših težav, navezanost v terapevtskem procesu, vloga terapevta, temeljni afekti … + osebna izkušnja svetovalnega dela.

2. SKLOP: Zakonsko svetovanje:
koncepti zakonskega svetovanja, najpogostejši konflikti na zakonskem področju in kako jih razrešujemo, zakonski in partnerski odnos v starejšem obdobju življenja, medosebni odnosi, spremembe v odnosu, staranje, odtujenost, komunikacija, rast v odnosu, … + osebna izkušnja svetovalnega dela.

3. SKLOP: Individualna svetovanja:
osebnostna rast, medosebni odnosi, samopodoba in samozavest, odgovornost, smisel življenja, bivanjski vakuum, intima, samospoštovanje, bližina in oddaljenost v odnosu, obrambni mehanizem, … + osebna izkušnja svetovalnega dela.

4. SKLOP: Skupinske/podporne skupine:

osnovne zakonitosti podpornih skupin, vloga svetovalca, dinamika svetovanja, cilji podpornih skupin, … + osebna izkušnja svetovalnega dela.

Na izobraževanju boste dobili lastno izkušnjo terapevtsko-svetovalnega dela iz vseh zgoraj naštetih področij.

Izobraževanje sofinancira Alma Mater Europaea – ECM, Maribor z namenom, da dobite čim več praktičnih izkušenj in znanj v času izobraževanja.

Izobraževanje obsega 20 pedagoških ur (4 srečanja po 5 pedagoških ur) – cena sofinanciranega izobraževanja je samo 5 € na pedagoško uro.

Cena izobraževanja (20 ur) je zaradi sofinanciranja namesto 300 €  samo 100 € (možnost plačila v dveh obrokih: 50 € ob prijavi, 50 € do 31. 05. 2017).

Prijava:

ON-LINE PRIJAVNICA: https://www.1ka.si/a/103531

Prijave zbiramo do 10. 05. 2017, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO, zato si čim prej zagotovite dodatno znanje in izkušnje.

Pričetek izvajanja: 13. 05. 2017 (Maribor). Nadaljnji termini se bodo izvajali ob sobotah in po dogovoru s študenti.

Kraj izvajanja:

MARIBOR:

Alma Mater Europaea – ECM

Slovenska ul. 17, Maribor

O izvajalki:

photo Jasmina Kristovič mag. ZDŠ – psihoterapevtka je predstojnica Svetovalno-terapevtskega centra za družine, pare in posameznike, ki deluje v okviru Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo ter članica izvršnega odbora Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Po izobrazbi je magistrica zakonskih in družinskih študij. Magistrirala je iz področja zasvojenosti z internetno spolnostjo v povezavi z družinskimi odnosi. Po končanem študiju je zaključila dvoletno izobraževanje za zakonskega in družinskega terapevta.

Izvaja predavanja za starše in strokovne delavce, delavnice za otroke in odrasle, individualne in družinske terapije, partnerske/zakonske terapije in družinske terapije za starše in otroke v postopku ločitve ter sodeluje pri izvajanju ustvarjalnih in doživljajskih taborov za otroke.

© 2015 INSTITUT-STC.EU | Alma Mater Europaea - ECM