Predstojnica STC Jasmina Kristovič, mag. ZDŠ, psihoterapevtka ZDT

photoPo izobrazbi je magistra zakonskih in družinskih študij. Magistrirala je iz področja zasvojenosti z internetno spolnostjo v povezavi z družinskimi odnosi. Po končanem študiju je nadaljevala dvoletno izobraževanje za zakonskega in družinskega terapevta. Uporablja inovativni model Relacijske družinske terapije, ki vključuje usmerjanje, ovrednotenje in predelavo negativnih izkušenj, sprejemanje odgovornosti za svoje življenje ter nudenje opore.

Izvaja individualne terapije, partnerske/zakonske terapije, družinske terapije in družinske terapije za starše in otroke v postopku ločitve.

Področja dela:

 • sistemsko razumevanje družine in posameznika,
 • medgeneracijski prenos čustvenih vzorcev,
 • psihopatologija posameznika, parov in družine,
 • prevare,
 • nasilje v družini,
 • spolne, fizične in čustvene zlorabe,
 • zasvojenosti,
 • preventivno delo na različnih področjih zakonske in družinske problematike,
 • raziskovanje družinskih in zakonskih pojavov,
 • delo z mladostniki v obdobju adolescence,
 • priprava in vodenje podpornih skupin,…

Marjeta Maruša Kerč, univ. dipl. soc. del., psihoterapevtka ZDT

Maru+ía4Psihoterapevtsko delo izvaja po modelu Relacijske družinske terapije. Model temelji na predpostavki, da se odnosi in vzdušje v družini posamezniku ponavljajo tudi v odrasli dobi. Ker družino upošteva kot varen prostor za razvoj otroka, je bistveno, da se tudi v terapevtskem odnosu vzpostavi zaupanje in varen prostor za razreševanje travm, stisk in težkih zapletov iz otroštva in mladosti.

Psihoterapevtsko delo izvaja: s posamezniki, s pari in z družino.

Strokovno pomoč nudi ob različnih stiskah in življenjskih situacijah:

 • depresiji,
 • anksioznosti,
 • žalovanju,
 • ločitvi,
 • doživljanju stresa,
 • paničnih napadih ali fobijah,
 • zlorabah,
 • osebnih odločitvah,
 • odhodu od doma,
 • izguba službe in
 • zakonskem ali družinskem konfliktu.

Mateja Kregar, prof. razrednega pouka, psihoterapevtka ZDT

mateja_kregarJe  zakonska  in  družinska  terapevtka.  Po  osnovni  izobrazbi  je  profesorica  razrednegapouka, s pridobljenim strokovnim nazivom svetovalke na področju vzgoje in izobraževanjain  končanim  programom  za  izpopolnjevanje  za  zgodnje  poučenje  angleščine. Polegterapevtskega dela se kot učiteljica dnevno srečuje z mladimi  in s  starši.  Ima bogateizkušnje z delom in izobraževanjem v različnih vzgojno izobraževalnih sistemih doma in vtujini, z delom s posamezniki, pari in skupinami ter razumevanjem problematike intimnih,družinskih in medosebnih odnosov. Po uspešno zaključenem študiju zakonske in družinsketerapije in stažiranju na Študijsko raziskovalnem centru za družino, je usposobljena zaterapevtsko  delo  po  relacijsko  sistemskem modelu.  Opravila  je  tudi  izobraževanja  na področju terapij za otroke.

doc. dr. Sebastjan Kristovič

FullSizeRender2Dr. Kristovič je doktoriral iz področja logoterapije (Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu – gre za psihološko smer v kateri je v ospredju individualni in celosten pristop k temeljnim življenjskim vprašanjem in stiskam. V središču logoterapevtskega pristopa je smisel človeške eksistence do katerega ima logoterapija interdisciplinaren pristop, ki vodi do učinkovitih in konkretnih rešitev. »Karkoli se da spremeniti, je potrebno razvijati naprej, kjer pa so stvari nespremenljive, tam se lahko spremenim jaz« (Frankl).

Dr. Kristovič ima preko 60 bibliografskih zadetkov in s prispevki redno sodeluje na različnih mednarodnih simpozijih in mednarodnih znanstvenih konferencah ter v različnih radijskih in televizijskih oddajah. Že več let po vsej Sloveniji predava za različne ciljne skupine iz področja vzgoje – za profesorje, učitelje, vzgojitelje, starše – in vodi predavanja in seminarje za različne delovne kolektive s področja duševnega zdravja, odnosov in transparentne komunikacije; deluje tudi na področju psihosocialnega svetovanja posameznikom in družinam.

Je profesor na dveh fakultetah in trenutno sodeluje pri razvoju in izvajanju izobraževalnega programa iz področja paliative: Duhovnost, etika in komunikacija pri paliativni oskrbi. Habilitiran je v naziv docenta iz področja psihologije osebnosti in je avtor dveh znanstvenih monografij (Reševanje krize smisla sodobnega človeka – Osnove logoterapije in Dostojevski in Nietzsche – Med brezupom in ljubeznijo).

Področja dela:

 • Vzgojne težave in težave pri odraščanju,
 • zdolgočasenost, nezainteresiranost in učne težave pri mladostnikih in otrocih,
 • partnerski odnosi (za posameznike in pare),
 • preventiva in kurativa pri duševnem zdravju ter vedenjske težave,
 • različne duševne stiske in razreševanje konfliktov,
 • eksistencialna kriza in kriza smisla; melanholija, apatija…
 • soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde,
 • neuspehi na osebnem in poklicnem področju…