Individualna terapija

Individualna terapija je namenjena posamezniku, ki se sooča z različnimi osebnimi in medosebnimi težavami (preventiva in kurativa v duševnem zdravju, razreševanje konfliktov, soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde, zlorabe, zasvojenosti, nasilje, eksistencialna kriza, kriza smisla, neuspehi na osebnem ali poklicnem področju,…).

Zakonska / Partnerska terapija

Terapevtska srečanja so namenjena paru ali zakoncema, ki se srečujeta z osebnimi ali medosebnimi težavami (težave v komunikaciji, nezvestoba, odtujenost, zasvojenost, nasilje, prevara, preventivno delo na različnih področjih zakonske/partnerske problematike, različne duševne stiske, razreševanje čustvenih vzorcev,…).

Družinska terapija

Družinska terapija je primerna za družine v katerih so se odnosi zaradi različnih vzrokov razboleli (preventivno in kurativno delo na različnih področjih družinske problematike, vzgojne težave, vedenjske težave, težave pri odraščanju, soočanje in prebolevanje izgube, zasvojenosti, nasilje,…).

Terapija za starše v postopku ločitve

Terapija za starše v postopku ločitve je osredotočena na starševstvo, kako kljub ločitvi ostati in postati dober starš in razrešiti ovire, ki to preprečujejo (težave v komunikaciji, razreševanje konfliktov, sodelovanje pri vzgojnih težavah, vzgojna usklajenost med staršema,…).

Svetovanja in terapije za študente AMEU – ECM

Celostni razvoj je ključnega pomena za uspeh, tako na osebnem kot na strokovnem področju. Vsem študentom AMEU – ECM nudimo brezplačna individualna pogovorna, svetovalna ali terapevtska srečanja.

Alma Mater Europaea je prva fakulteta v slovenskem prostoru s takšnim programom.

Srečanja potekajo po načelih in principih terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in etičnim kodeksom za področje socialnega varstva.

Namen terapije

Namen srečanj je preventivne ali kurativne narave:

 • osebnostna rast,
 • urejevanje in razreševanje različnih osebnostnih stisk,
 • razreševanje težav s študijem,
 • pomanjkanje motivacije,
 • stres, ki se razvija v depresijo,
 • kako proti notranjemu izgorevanju in stresu,
 • apatija, melanholija,
 • anksioznost,
 • psihosocialno svetovanje,
 • partnerski odnosi,
 • družinski odnosi,
 • eksistencialna kriza,
 • dvig odnosov na kvalitetnejšo raven,