KDAJ: Petek, 24. novembra 2017

KJE: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 1

Na fakulteti Alma Mater Europaea – ECM v sodelovanju z Mednarodnim inštitutom za psihoterapijo in uporabno psihologijo organiziramo 1. strokovno izobraževanje o procesu žalovanja s ciljem, da bi srečanje postalo vsakoletno. Tema prvega izobraževanja temelji na dejstvu, da je vzrok smrti pomemben dejavnik, od katerega je odvisno, kako se bodo žalujoči soočali z izgubo. Prepoznavanje potreb žalujočih, ki izhajajo tudi iz različnih vzrokov smrti, je pomembno zaradi ustreznega nudenja podpore in pomoči tistim žalujočim, ki jo potrebujejo. Nekatere potrebe žalujočih so univerzalne in jih lahko prepoznamo pri večini žalujočih (npr. potreba po izražanju stiske, želja po bližini bližnjih …), nekatere potrebe pa so specifične in so tudi odraz različnih vzrokov smrti (npr. občutki krivde v primeru samomora bližnjega, iskanje smisla zaradi perinatalne smrti …). Na srečanju se bomo posvetili specifičnim značilnostim procesa žalovanja v primeru smrti zaradi dolgotrajne bolezni (rakasto obolenje), samomora, nesreče, starostne krhkosti ali perinatalne smrti.

Program izobraževanja

Program vodi: mag. Polona Ozbič, univ. dipl. ped.

ČASOVNICA VSEBINSKO PODROČJE PREDAVATELJI
7.30–8.00 Registracija udeležencev
8.00–8.10 Uvodni pozdrav
8.10–8.40 OSNOVNE INFORMACIJE O PROCESU ŽALOVANJA S POUDARKOM NA (NE)PRIČAKOVANOSTI IZGUBE GLEDE NA VZROK SMRTI mag. Polona Ozbič, univ. dipl. ped., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
8.40–9.10 ŽALOVANJE PO IZGUBI BLIŽNJEGA ZARADI DOLGOTRAJNE BOLEZNI dr. Anja Simonič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
9.10–9.40 ŽALOVANJE V STAROSTI Nada Wolf, upokojena višja med. sest., Slovensko društvo Hospic
9.40–10.10 SAMOMOR IN DUŠEVNE MOTNJE izr. prof. dr. Borut Škodlar, dr. med., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
10.10–10.40 Kratek odmor s prigrizkom
10.40–11.10 IZGUBA ŽELENE NOSEČNOSTI IN ŽALOVANJE PO PERINATALNI SMRTI OTROKA dr. Vislava Globevnik Velikonja, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., UKC – Porodnišnica Ljubljana
11.10–11.40 KVALITATIVNA ANALIZA PROCESA ŽALOVANJA PRI ŽALUJOČIH PO IZGUBI BLIŽNJEGA V NESREČI mag. Polona Ozbič, univ. dipl. ped., zak. in dr. ter., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
11.40–12.10 EKSISTENCIALNA KRIZA IN KRIZA SMISLA KOT VZROK ZA SAMOMOR doc. dr. Sebastjan Kristovič, Alma Mater Europaea – ECM
12.10–12.40 JE DANES DOVOLJENO ŽALOVATI?

 

izr. prof. dr. Manca Košir, prostovoljka Slovenskega društva Hospic
12.40–14.00 Kosilo (ni organizirano)
14.00–15.30 VODENE POGOVORNE SKUPINE Vodje skupin: mag. Polona Ozbič, Nada Wolf, dr. Vislava Globevnik Velikonja, dr. Anja Simonič
15.30–15.50 KRATKO POROČANJE VODIJ PO SKUPINAH
15.50–16.00 Zaključek srečanja

Komu je izobraževanje namenjeno?

– Vsem zdravstvenim (so)delavcem, socialnim (so)delavcem, zaposlenim v šolstvu (šolske svetovalne službe), zaposlenim v domovih starejših občanov in drugim, ki se pri svojem delu srečujete z žalujočimi,

– študentom AME ECM in študentom drugih, predvsem humanističnih in družboslovnih smeri.

Kotizacija in prijava na izobraževanje:

Zgodnje prijave do 14. 11. 2017 Kasnejše prijave do 15. 11. 2017
70,00 €

40,00 € študentje

90,00 €

50,00 € študentje

 

Kotizacija zajema organizacijo in izvedbo dogodka, e-zbornik, pogostitev med kratkim odmorom (ne zajema kosila) in potrdilo o udeležbi.

Prijave zbiramo elektronsko s klikom na povezavo: https://www.1ka.si/a/140636 do 14. 11. 2017 oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Podatki za plačilo in potrditev prijave:

AMEU – ECM, Mednarodni inštitut za psihoterapijo in uporabno psihologijo
Glavni trg 17 b

2000 Maribor

TRR: SI56 0312 1100 0690 647

Namen: izob. o žalovanju

Sklic: datum nakazila

Vašo prijavo bomo potrdili po prejemu plačila.

 

Kontakta v primeru vprašanj:

Za vsa vprašanja nam lahko pišete na: Polona.Ozbic@gmail.com ali nas pokličete na telefonsko številko 040 522 000.

© 2015 INSTITUT-STC.EU | Alma Mater Europaea - ECM