Alma Mater Europaea – ECM bo v aprilu organizirala podiplomsko funkcionalno izobraževanje na področju avtizma za strokovnjake različnih profilov, ki imajo dokončano najmanj visokošolsko izobrazbo in ki sodelujejo ali bi želeli sodelovati pri obravnavi otrok in odraslih z avtističnimi motnjami (AM). Izobraževanje je finančno pokrito v okviru projekta. Več informacij o samem izobraževanju je možno dobiti na elektronskem naslovu referat@almamater.si. Prijavnica na izobraževanje je dostopna TUKAJ.

Projekt ZORA je namenjen otrokom in mladostnikom z avtizmom, njihovim staršem in strokovnjakom, ki delajo z osebami z avtizmom na področju zdravstvenega varstva, izobraževanja in socialnih zadev. Nosilec projekta je Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje, poleg Alma Mater Europaea – ECM pa sodelujejo kot partnerji še Mestna občina Maribor, Oslo University Hospital The National Autism Unit in Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke. Projektni cilj je, da se vzpostavi »veriga dosežkov« v smislu, da imajo otroci z avtizmom, ki so vključeni v zgodnjo terapevtsko obravnavo, bistveno boljše uspehe pri učenju in šolanju in kasneje pri socialnem vključevanju, kar posledično pomeni tudi boljše duševno zdravje teh oseb ter boljše zdravje in kvaliteto življenja njihovih družin. Rezultati našega skupnega dela bodo:

– 55 izobraženih strokovnjakov iz cele Slovenije (podiplomsko izobraževanje strokovnjakov, ki delajo z otroci in odraslimi z avtizmom);

– v zgodnjo obravnavo bo vključenih 100 otrok z avtizmom;

– vzpostavljen bo center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov (respite), kot podpora staršem, kar je v Sloveniji novost;

– 50 otrok iz cele Slovenije bo vključenih v center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov;

– 100 staršev iz cele Slovenije bo vključenih v izobraževanje v obliki  seminarjev, delavnic in individualnih srečanj z namenom, da se jih s pomočjo dodatnih znanj usposobi, da bi bolje razumeli razvojne in vedenjske posebnosti svojih otrok in bi jim znali učinkovito pomagati.

Vodja projekta je vodilna strokovnjakinja za avtizem v Sloveniji, dr. Marta Macedoni – Lukšič. Projekt kar v 90% sofinancira kraljevina Norveška v okviru Norveškega finančnega mehanizma, teče pa do konca aprila 2016.

© 2015 INSTITUT-STC.EU | Alma Mater Europaea - ECM